Fw: [情報] 01-14(四)平地低溫排行

看板 Tainan
作者
時間
留言 0則留言,0人參與討論
推噓 0  ( 0推 0噓 0→ )
※ [本文轉錄自 TY_Research 看板 #1V_yUXLc ] 作者: taristocrat ( ><> ● <>< ) 看板: TY_Research 標題: [情報] 01-14(四)平地低溫排行s 時間: Thu Jan 14 12:25:03 2021 排行 測站 時間 1 造橋 (苗栗縣) 3.7 01/14 06:40 2 大溪永福 (桃園市) 3.8 01/14 06:50 3 佳里 (臺南市) 3.8 01/14 06:40 4 下營 (臺南市) 3.8 01/14 06:30 5 雙溪 (新北市) 4.0 01/14 06:50 6 峨眉 (新竹縣) 4.1 01/14 07:00 7 國一S123K (苗栗縣)4.2 01/14 06:08 8 金門(東) (金門縣) 4.2 01/14 01:51 9 瑞和 (臺東縣) 4.4 01/14 06:40 10 新埔工作站 (新竹縣)4.5 01/14 06:29 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.240.143.69 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TY_Research/M.1610598305.A.566.html ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: taristocrat (210.240.143.69 臺灣), 01/14/2021 12:25:47 ※ 編輯: taristocrat (210.240.143.69 臺灣), 01/14/2021 12:31:13

台南 最新熱門文章

26 [問題] 餐廳推薦
30 tainan 2021-01-25 22:58
27 [問題] 請問紓壓的按摩店
45 tainan 2021-01-25 17:56
35 [問題] 台南蛋糕店推薦
45 tainan 2021-01-25 11:24
19 [問題] 很早開店的米糕
26 tainan 2021-01-25 01:36
21 [問題] 東區台產防疫保險
29 tainan 2021-01-24 22:57
45 [問題] 請推薦台南的特產
67 tainan 2021-01-24 15:53
20 [問題] 成大寵物展
30 tainan 2021-01-23 17:16
58 [徵求] 台南保經業務員
62 tainan 2021-01-23 12:34
23 [徵求] 貓貓們徵鏟屎官
26 tainan 2021-01-22 18:31
15 [問題] 划算的租書店推薦
24 tainan 2021-01-22 13:28
21 [問題] 台南市區叫車推薦
27 tainan 2021-01-22 13:17

最新文章

Re: 2021年桌曆2份
tainan 2021-01-26 19:11